ทัวร์แสวงบุญ 9-17 สค 2561 (7คืน9วัน)บินไทยสมายล์+อินดิโก้ พร้อมบินภายใน1 ขา (โปรโมชั่น 38,500)พักโรงแรม

ทัวร์อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

บอกรักแม่พาแม่เที่ยว เดินทาง 9-17 สค 2561

เส้นทางแสวงบุญ ไหว้พระ สวดมนต์ ทอดผ้าป่า ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

☀ ☀ ☀ ◎ อินเดีย ◎ เนปาล☀ ☀ ☀

ระยะเวลาการเดินทาง 9วัน8คืน

พักโรงแรมตลอดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น 38,500 บาท/ต่อท่าน

พักห้องละ2ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม9,500บาท

 ░ ▒พิเศษสุด░ ▒
✈✈เที่ยวบินตรง จากกรุงเทพสู่ลัคนาว ประตูสุ่สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล โดยไทยสมายล์
✈✈เที่ยวบินขากลับ พร้อมบินภายใน 1 เที่ยวบิน จากปัตนะ สู่โกลกาต้าและกรุงเทพฯ โดยอินดิโก
สนใจร่วมแสวงบุญเส้นทางแห่งศรัทธา
▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ในราคาพิเศษ▣ ▤ ▥ ▦ ▩
☎ ☎ ☎ ☎ ติดต่อสอบถาม โทร 0891094455
◎ ◎ ◎ ◎ LINE. fafatravel
☞กรุ๊ป VIP  25-30 ท่าน ต่อทริป
☞ใช้รถคันใหญ่ 45 ที่นั่งในการแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
☞โรงแรมที่พักระดับดีที่สุด 3-4ดาวตลอดการเดินทาง
☞พร้อมอาหารเสริมจากไทยมากมาย
☞พระวิทยากรให้ความรู้ตลอดการเดินทาง
☞ไกด์ไทยและไกด์ท้องถิ่นที่ดูแลทุกท่านตลอดการเดินทาง
☞เก็บภาพประทับใจด้วยกล้องคุณภาพสูง และมีช่างกล้องช่วยเก็บภาพความประทับใจตลอดการเดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
☞บริการระดับ 5 ดาวในราคามิตรภาพ
☺พิเศษสุด สำหรับกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดการเดินทางได้เอง
☺มาเดี่ยวมาคู่ติดต่อสอบถามเพื่อจองรอบการเดินทางได้แล้ววันนี้

โปรแกรมทัวร์

สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล 
 
สร้างบารมี ปฏิบัติธรรม ทำบุญผ้าป่าวัดไทย ณ แดนพุทธภูมิ สักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล พร้อมข้อมูลจากพระวิทยากร ตลอดการเดินทางร่วม พักโรงแรม อาหารเสริมจากไทยมากมาย ในราคาพิเศษ

ที่พัก

ฟาฟาทราเวล จัดหาที่พักในแต่ละเมือง ด้วยมาตรฐานโรงแรมระดับ 3-4ดาว พร้อมบริการอาหาร และเสริมจากไทยตลอดการเดินทาง

➽ วันที่ ๑ เมืองสาวัตถี

9 สค 2561 22.00 คณะแสวงบุญออกเดินทางสู่เมืองสาวัตถี โดยเที่ยวบิน WE333 ไทยสมายล์ เที่ยวบินตรงสู่เมือง ลัคนาว
10 สค 2561 00.30 ถึงเมืองลัคนาว เมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศ นำท่านเดินทางแสวงบุญ ณ เมืองสาวัตถีเป็นแห่งแรก ระยะทางประมาณ 120 กม ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ถึงเมืองสาวัตถีประมาณเวลา 05.00  นำทุกท่านเข้าสู่ถึงเมืองสาวัตถี นำพาทุกท่านสู่วัดไทยเชตวัน รับประทานอาหารเช้า/ถวายภัตตาหารเช้า ณ วัดไทยเชตวัน ทำภาระกิจส่วนตัว ณ วัดไทยเชตวัน จากนั้นทอดผ้าป่าถวายวัดไทยเชตวัน
เช้า นำทุกท่านเข้าเยี่ยมชมบ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  และบ้านองคุลีมาล  เขายุคลธร สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์  ชมสถานที่ธรณีสูบ  พระเทวทัตนำท่าน และ เจดีย์แดนมหามงคล
เที่ยง ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก
บ่าย พักผ่อน – ช่วงเย็นเข้ากราบสักการะภายในวัดเชตวันมหาวิหาร ศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด กราบสักการะพระคันธกุฎี  ลานธรรมสภา นมัสการ “อานันทโพธิ์”ต้นโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน  นมัสการสถานที่ประทับพระอรหันต์ 8ทิศ กุฏิพระอรหันต์สาวกที่สำคัญ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นเตรียมเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางไกลสู่เมืองลุมพินี สถานที่ประสูติ

➽ วันที่ ๒ เมืองลุมพินี

เริ่มต้นแสวงบุญ จากเมืองสาวัตถีมุ่งหน้าสู่เมืองลุมพินีวัน ประเทศเนปาล ระยะทางเพียง ๑๒๐ กิโลเมตร แต่เป็นเส้นทางชายแดนระหว่างประเทศอินเดีย และ เนปาล ทำให้ระยะเวลาการเดินทางนั้นนานกว่าปกติ ทั้งสภาพถนน และสภาพการจราจร ที่มีทั้งรถบรรทุก รถนักท่องเที่ยว และรถขนส่งสินค้าตามชายแดน ตลอดจนตลาดข้างทาง ตามวัฒนธรรมของชาวอินเดีย ทำให้ระยะเวลาการเดินทางนั้นอาจนานกว่าปกติ แต่ในสภาพปัจจุบัน ถือได้ว่าเส้นทางแสวงบุญนั้นดีกว่าเดิมมาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๔ ถึง ๕ ชั่วโมง
เส้นทางการแสวงบุญ ทางฟาฟา ทราเวลได้จัดบริการพักรถตลอดการเดินทาง สองจุด้วยกันคือ จุดแรก
วัดสิทธารถราชมณเทียร 960 ซึ่งเป็นวัดสร้างใหม่ มีบริการห้องน้ำที่สะอาด น้ำปานะ และเครื่องดื่มคอยให้บริการกับทุกท่านระหว่างเส้นทางจากเมืองสาวัตถี ประมาณ ๒ ชั่วโมง และ หลังจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังเมืองลุมพินีวัน โดยผ่าน วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ซึ่งอยู่เขตชายแดนระหว่างเมืองอินเดีย และเนปาล ทุกท่านๆจะได้เข้าห้องน้ำปลดทุกข์และทานของว่างอันเลื่องชื่อ โรตีอารีดอย อันแสนอร่อย ก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งถือว่าเป็นสังเวชนียสถาน แห่งแรกที่เราจะเข้ากราบนมัสการ
(๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ประสูติ)
11 สค 2561 ออกเดินทางเช้าหลังรับประทานอาหารเช้า ถึงวัดสิทธารถราชมณเทียร 960 ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงจากสาวัตถี ทุกท่านร่วมทอดผ้าอาบน้ำฝน/ผ้าป่า ทางวัดมีบริการน้ำปานะ เครื่องดื่ม และห้องน้ำที่สะอาดคอยให้บริการ จากนั้นเดินทางต่อไปยังลุมพินี ถึงวัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ทุกท่านพักผ่อนและรับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง จากโรงแรม ชิมโรตีอันแสนอร่อย จากนั้นร่วมกันทอดผ้าอาบน้ำฝน/ผ้าป่า ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 จากนั้นนำทุกท่านมุ่งสู่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล
ช่วงบ่าย-เย็น เข้านมัสการสังเวชนียสถานแห่งแรก สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ คณะแสวงบุญเดินทางเข้าปฏิบัติธรรม ไหว้พระ สวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ณ สถานที่สำคัญ ที่ถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของพระโพธิสัตว์ ที่จะถือกำเนิดเป็นมหาศาสดาของโลกในอนาคต จากนั้นร่วมกันสวดมนต์ เจริญสติ ภาวนา และแผ่เมตตา ณ สถานที่สำคัญแห่ง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม นำทุกท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อน

 

➽ วันที่ ๓ เมืองกุสินารา

กุสินารา ถือเป็นเมืองที่สำคัญ เมืองแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไร กุสินารานั้นถือเป็นเมือง หนึ่งในสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งลมหายใจไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ สิ่งสำคัญยิ่งที่ได้มาเจริญสติ ณ สถานที่แห่งนี้ทุกๆท่านจะน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์ ที่ทรงทิ้งธรรมไว้ แม่วินาทีสุดท้าย ให้เราชาวพุทธได้เข้าใจถึงสิ่งที่ตั้งอยู่และดับไป ขอให้ทุกท่านที่ได้มาแสวงบุญ ได้เกิดปิติและน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาสู่ตนเอง ขออนุโมทนาบุญ

12 สค 2561 หลังรับประทานอาหารเช้าเดินทางสู่เมืองกุสินารา ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ เมืองกุสินารา
ช่วงบ่าย-เย็น เริ่มต้นแสวงบุญ ณ เมืองกุสินารา
อนุสรณ์สถานแห่งการปรินิพพาน สาลวโนทยาน ภายในประกอบด้วยพระพุทธปรินิพพาน ภายในมหาปรินิพพานวิหาร และ “สถูปปรินิพพาน” เป็นสถูปแบบทรงโอคว่ำ
คณะแสวงบุญร่วมกันน้อมถวายผ้าคลุมพระพุทธปางปรินิพพาน จากนั้นร่วมกันประทักษิณรอบพระวิหาร ก่อนถวายผ้าคลุม เพื่อน้อมเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาต่อพระรัตนตรัย และน้อมกายวาจาใจ ต่อพระพุทธองค์ ณ สถานที่สำคัญแห่งนี้ จากนั้นร่วมกันสวดมนต์ เจริญสติ ภาวนา และแผ่เมตตา ณ สถานที่สำคัญแห่ง
มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่สำคัญแห่งที่สอง สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า นำพาทุกท่านร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ณ สถานที่สำคัญแห่งนี้
ร่วมทำบุญ ผ้าป่าถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
(๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ปรินิพพาน)

➽ วันที่ ๔ เดินทางสู่เมืองพาราณสี

13 สค 2561 หลังจากรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก พาทุกท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี
พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางแบบแพ็ค ระยะทางจากกุสินาราถึงพาราณสีประมาณ 230 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 ชั่วโมง
เย็น ถึงโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเย็นและเข้าพักผ่อน

** เส้นทางกุสินารา – พาราณสี แม้ว่าจะดูไกล แต่นับว่าเป็นเส้นทางแสวงบุญที่ถือว่าได้ย่นระยะทางในระดับหนึ่งเนื่องจากตามปกติการแสวงบุญ การเดินทางไปเมืองพาราณสี ส่วนใหญ่จะเดินทางจาก สาวัตถี-พาราณสี ระยะทางประมาณ 340 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าไกลกว่าเส้นทางนี้ค่อนข้างมาก

➽ วันที่ ๕ เมืองพาราณสี-สารนาถ

14 สค 2561 นำพาทุกท่านล่องเรือ ณ แม่น้ำคงคา ความเชื่อของคนอินเดียเชื่อว่าสามารถชำระล้างบาปได้ ชมความงามและวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเวลาเช้า ชมท่าน้ำที่เผาศพ คือ ท่ามณิกรรณิการ์ ซึ่งไฟไม่เคยดับมากว่าสี่พันปีแล้ว พร้อมอธิษฐานจิตและแผ่เมตตารวมไปถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ กลางแม่น้ำคง ทำพิธีลอยเคราะห์ปล่อยโศก กลางแม่น้ำคงคา หลังจากนั้นนำพาทุกท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารเช้า
เช้า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ระยะทางจากโรงแรมประมาณ 10 กิโลเมตร ที่นี่ถือเป็นสถานที่สังเวชนียสถานแห่งแรกที่ คณะแสวงบุญจักมาจาริก เป็นจุดที่พระพุทธองค์ทรงหมุนกลงล้อธรรมจักรเกิด พระรัตนตรัยครบ ๓ ณ สถานที่แห่งนี้คณะแสวงบุญร่วมกันสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และหลังจากนั้นพาทุกท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาท ชมพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา อันเก่าแก่และสวยงาม เมื่อถึงเวลาอันสมควรเดินทางสู่โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยเดินทางสู่เมืองพุทธคยา ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะวัดไทยสะสาราม ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าตามกำลังศรัทธา ระยะทางจากพาราณสีถึง พุทธคยา ประมาณ 200 กิโลเมตร
(๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ปฐมเทศนาธรรม)

➽ วันที่ ๖ พุทธคยา

สถานที่สำคัญที่สุดของชาวพุทธศาสนาทั่วโลก ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ต้องมากราบนมัสการ ณ พุทธคยา ร่วมกัน ปฏิบัติธรรม ณ มหาโพธิเจดีย์ และสักการะพระพุทธเมตตา  ถวายผ้าห่มองค์พระพุทธเมตตา ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์  ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากพุทธคยามากมาย (๑ ใน สังเวชนียสถาน ๔ แห่ง สถานที่ตรัสรู้)
15 สค 2561 หลังจากรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำทุกท่านมุ่งสู่ ดงคสิริ สถานที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกริกยา จากนั้นนำพาทุกท่านสู่บ้านนางสุชาดา และสถานที่ลอยถาดเสี่ยงทายของพระพุทธองค์ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
บ่าย-เย็น จากนั้นนำพาทุกท่านกลับเข้าสู่ มหาโพธิเจดีย์พุทธคยา เพื่อร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นอีกครั้ง ***พบกับกิจกรรมพิเศษมากมาย ณ พุทธคยา อาทิเช่น ถวายผ้าห่มองค์พระพุทธเมตตา ร่วมเวียนเทียนรอบเจดีย์ เป็นต้น เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมกลับสู่โรงแรมที่พัก และ รับประทานอาหารเย็น

➽ วันที่ ๗ ราชคฤห์ นาลันทา

16 สค 2561 หลังจากรับประทานอาหารเช้า มุ่งหน้าสู่ราชคฤห์ นำพาทุกท่านสู่ยอดเขาคิชฌกูฎ เพื่อนมัสการพระมูลคันธกุฎี ถึงกรุงราชคฤห์ในอดีต นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฎ สถานที่เคยประทับ ของพระพุทธเจ้า- พระอานนท์ ถ้ำ สุกรขาตา ของพระสารีบุตร-ถ้ำพระมหาโมคคัลลานะกิจกรรม   สวดมนตร์ – ฟังธรรม – นั่งสมาธิ – เวียนเทียน จากนั้นคลังมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร-ชมที่อาบน้ำต่าง วรรณะ ตโปธารเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาสวดมนต์ และเวียนเทียน บริเวณสถานที่พระพุทธองค์เคยทรงแสดงโอวาทปาฎิโมก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเมืองราชคฤห์
บ่าย นมัสการหลวงพ่อองค์ดำอันศักดิ์สิทธิ์ ความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อคือการรักษาอาการที่ป่วยไข้ ร่วมกันกราบนมัสการและขอพร การเดินทางเข้ามากราบหลวงพ่อองค์ดำ ทางขณะทัวร์จะจัดเตรียมรถม้าคอยให้บริการท่าน จากนั้นชมมหาลัยนาลันทา จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา
ค่ำ ช้อปปิ้งสินค้าของฝากตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมเมืองพุทธคยา

➽ วันที่ ๘ บินภายในจากเมืองปัตนะ สู่โกลกาต้า กลับไทยโดยสวัสดิภาพ ไม่เหนื่อย

17 สค 2561 หลังจากรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองปัตนะ เพื่อต่อเครื่องบินสู่เมืองกัลกาต้าเพื่อกลับประเทศไทย
รับประทานหารเที่ยงแบบกล่องก่อนขึ้นเครื่อง
ถึงสนามบินโกลกาต้าประมาณเวลา 16.30 รอต่อเครื่องกลับไทยเวลา 20.00 โดยสายการบิน Indigo
20.00- 00.30 เดินทางกลับไทยโดยสายการบิน Indigo (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องบิน) ทางทัวร์จะมีบริการอาหารกล่องก่อนขึ้นเครื่อง ณ สนามบินกัลกาต้า (ในกรณีที่ไม่มีอาหารกล่องทางทัวร์จะแจกเงินรูปีเพื่อให้ทุกท่านซื้อคูปองอาหาร ณ สนามบินมูลค่าท่านละ 400รูปี/ท่าน)
🏆✳️หากท่านต้องการทัวร์ที่เต็มที่กับการบริการ ทัวร์แสวงบุญอย่างแท้จริงทุกขั้นตอน ทัวร์แสวงบุญที่เรามั่นใจว่า ครั้งแรกที่คุณเดินทางไปอินเดียจะประทับใจคุณ อิ่มบุญสุขใจ อยากกลับไปอีก โทรสอบถามรายละเอียดสิคะ ➡️
สนใจโปรแกรมทัวร์ โทร 089-1094455 LINE:fafatravel
#ทัวร์อินเดีย #ทัวร์แสวงบุญ #ทัวร์ไหว้พระอินเดีย #ทัวร์สี่สังเวชนีย์ #ทัวร์สี่สังเวช
ปรับโปรแกรมใหม่ ดียิ่งกว่าเดิม !!! โทรเลย 089-1094455 ตั๋วมีจำนวนจำกัด
สนใจติดต่อด่วนโทร 089-1094455 , 095-9561811 หรือ LINE:fafatravel
ข้อมูลเพิ่มเติม www.fafatravel.com

852 total views, 3 views today